2012-05-23 20:20:32

EBKM

Az egységesített betéti kamatláb mutató (EBKM) a magyarországi betét jellegű pénzügyi termékek összehasonlíthatóságát biztosító, egységes módszerrel számított kamatláb. Az EBKM számításánál a kamatösszegben csak a ténylegesen kifizetendő összeg vehető figyelembe. A hatályos magyar jogszabályok szerint a hitelintézetek számára kötelező közzétenni az EBKM-et az egyes betétek összehasonlíthatósága érdekében.

Az egységesített betéti kamatláb mutató számítása (82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 2. pont)

(1.1) A hitelintézetnek üzletszabályzatában az egyes általa kínált betéti szerződések esetében rögzített kamatszámítási módszeren kívül az egységesített betéti kamatláb mutatót (a továbbiakban: EBKM) is ki kell számítania, és azt a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a 6–7. §-ban meghatározott módon közzé kell tennie.

(1.2) Egy ügyfélre kialakított egyedi betéti módozat esetén a hitelintézet az EBKM-et köteles kiszámítani, és annak értékét a szerződésben szerepeltetni.

(1.3) Ha a betét lejáratáig hátralévő lekötési idő 365 napnál kevesebb, az EBKM kiszámítására az 1. mellékletben meghatározott képletet kell alkalmazni.

(1.4) Ha a betét lejáratáig hátralévő lekötési idő legalább 365 nap, valamint le nem kötött, illetve határozatlan időre lekötött betét esetén az EBKM kiszámítására a 2. mellékletben meghatározott képletet kell alkalmazni.

(1.5) Ha a betét befizetése több részletben történik, a 3. mellékletben meghatározott képletet kell alkalmazni.


(2.1) Ha a betéti kamatláb a szerződés alapján változó kamatláb, de annak mértéke az EBKM kiszámításakor nem határozható meg, az EBKM számításánál az utolsó ismert kamatlábat kell alkalmazni a betéti szerződés lejáratáig.

(2.2)Határozatlan időre lekötött, automatikusan megújuló vagy le nem kötött betét esetén a lekötési időt egy évnek kell tekinteni, a hitelintézet azonban jogosult az általa jellemzőnek tartott lekötési időre vonatkozóan kiszámított mutatót is közzétenni.

(2.3) A mutató számítása során a szerződésben rögzített lekötési időt kell figyelembe venni.

(2.4) Lakás-takarékpénztár esetén a kereskedelmi kommunikációban az EBKM értékét havi 20 000 forint folyamatos betételhelyezést feltételezve kell meghatározni.

3. Az EBKM számításánál a kamatösszegben csak a ténylegesen kifizetendő (jóváírandó) összeg vehető figyelembe. Ha a kifizetendő kamatot bármilyen jogcímen (pl. jutalék, díj) – ide nem értve az adófizetési kötelezettséget – levonás terheli, akkor a kamatösszeget a levonás összegével csökkenteni kell.