2013-04-05 09:09:11

Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)

A Központi Hitelinformációs Rendszert (rövidítve: KHR) a BISZ Zrt. üzemelteti , amely a Hpt. szabályozásának megfelelve a korábbi Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer – ismertebb nevén BAR – helyébe lépett. A KHR-t a pénzügyi intézmények (referenciaadat-szolgáltatók) töltik fel adatokkal, és ők használhatják fel ezeket az adatokat a hitelbírálati folyamatban.

A KHR két alrendszerből áll. Az egyik a vállalkozásokra vonatkozó nyilvántartásokat tartalmazza, míg a másik a magánszemélyek hitelinformációit kezeli.

Az Adatvédelmi törvény alapján a magánszemélyek és a vállalkozások is jogosultak betekinteni a róluk nyilvántartott adatokba, és amennyiben ezek helytelenek, joguk van kérni a helyesbítésüket az adatkezelőnél. A betekintési jog gyakorlását az ún. ügyféltudakozvány segítségével lehet kezdeményezni, melyet bármelyik kirendeltségünön megtalál.

A KHR rendszerről és a BISZ Zrt-ről részletesebb leírást a Kapcsolódó dokumentumok közt megtalálható KHR Ügyféltájékoztatóban talál!