2015-02-04 16:07:55

OBA

 


 

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) feladata a betétesek, és ezen keresztül a pénzügyi rendszer stabilitásának védelme.

1993-ig a lakossági és devizabetéteket az állam garantálta. Ezt a szerepet 1993 közepétől, az Országos Betétbiztosítási Alap (Alap) megalakulásával a betétbiztosítás önálló intézménye vette át, de a létrejöttét megelőzően elhelyezett betéteket - felvételükig - továbbra is védi az állami garancia.

A magyar betétbiztosítási rendszert és annak gazdáját, az Országos Betétbiztosítási Alapot az 1993. évi XXIV. törvény hozta létre, jelenleg a többször módosított 1996. évi CXII. törvény szabályozza. E törvény rendelkezik a magyarországi hitelintézetek - európai uniós gyakorlatot követő - szabályozásáról, amelynek fő célja a betétesek pénzének védelme. A hitelintézeteknél a törvény által előírt szabályok betartását szigorúan és rendszeresen ellenőrzi a Pénzügyi Felügyelet.

Az Alapot egy független igazgatótanács irányítja. Gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi és megállapításairól az Országgyűlésnek számol be. Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) nem hatóság, de feladatainak ellátása érdekében rendelkezik a szükséges információkkal. Az Alap a tagintézetek kötelező rendszeres befizetéseiből és az ebből felhalmozott vagyon hozamából látja el feladatát. Ezen felül, a betétesek kártalanítása céljából rendkívüli díjfizetést rendelhet el, illetőleg - kormánygaranciával - hitelt is fölvehet.

A törvény szerint, ha a hitelintézet fizetésképtelensége miatt nem vehető fel (azaz befagy) a biztosított betét, akkor az Alap az ügyfél részére kártalanítást fizet, betétesenként és egy hitelintézetre összevontan legfeljebb a törvényben meghatározott összeghatárig.

A hazai betétbiztosítás működésének a lényege a törvény alapján röviden három pontban foglalható össze:

    A hitelintézetek fizetésképtelensége esetén kártalanítást fizet a névre szóló (a betétes adatait tartalmazó) betétek után.
    A törvény a kifizetés felső értékhatárát jelenleg betétesenként 100.000 euróban határozza meg. A kártalanítás továbbra is forintban történik és összegének meghatározásánál a kártalanítás kezdő időpontját megelőző napon érvényes MNB által közzétett devizaárfolyamot kell figyelembe venni.
    A biztosítás minden hitelintézetre külön-külön érvényes. Tehát ha egy betétes több helyen helyezi el a pénzét, akkor mindenütt biztosítottá válik a törvény szerinti összeghatárig.

Az Alappal kapcsolatban további fontos információkat a Kapcsolódó dokumentumok "Iránytű a betétbiztosításhoz" c. kiadványban vagy a www.oba.hu címen találhat.